top of page

Café Helga

Café Helga er studiecaféen på Saxo-instituttet, som huser de studerende fra de seks Saxo-fag: Historie, Etnologi, Latin, Græsk og Arkæologi – Forhistorisk og Klassisk, deraf vores navn. Café Helga er din kaffe i hverdag og din øl om fredagen. Café Helga er helt og aldeles studenterdrevet.

 

Café Helga har eksisteret siden 2013, da Saxo-instituttet flyttede fra det gamle KUA til de nye lokaler i bygning 12 på KUA2. Flytningen medførte også en sammenlægning af de gamle mere fagspecifikke studiecaféer, og resultatet blev en ny café, som siden sin oprettelse har set det som sin fineste opgave at danne ramme for et fællesskab, hvor alle de Saxo-studerende føler sig velkomne uanset fag.

 

For at benytte Café Helgas lokaler, og i særdeleshed for at købe Café Helgas øl, skal du være medlem. Café Helga er nemlig en foreningscafé, der drives af Foreningen Helgas Venner. I starten af hvert semester afholdes der generalforsamling i foreningen, hvor der er valg til foreningens bestyrelse. Alle medlemmer af foreningen kan stille op og har stemmeret til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. Det er her, man kan ændre foreningens vedtægter, give bestyrelse sit besyv med samt få et indblik i foreningens økonomi.

 

Der er valg til bestyrelsen på hver generalforsamling. Bestyrelsen består udover formand og økonomiansvarlig af en repræsentant fra hver af Saxo-instituttets fag (dog deler Græsk og Latin én repræsentant). Til hver fag-repræsentant er der knyttet en fag-suppleant, så de fagspecifikke interesser altid er repræsenteret. Derudover er der seks menige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, og disse pladser kan varetages af alle uanset fag.

 

Bestyrelsen varetager den overordnede drift af Café Helga. Det er bestyrelsen, der indkøber den kaffe, øl og sodavand du drikker, det er bestyrelsen der reparerer den sofa, du sidder i, og det er bestyrelsen, der varetager foreningens økonomi. Men bestyrelsen kan ikke løfte opgaven alene. Café Helga eksisterer nemlig takket være frivilligheden. Café Helga eksisterer altså udelukkende, fordi de saxostuderende engagerer sig i deres studiemiljø.

 

Der er mange måde at engagere sig på. Den mest direkte måde at melde sig ind i enten bestyrelsen eller i HAD, eller at melde sig som Helgavagt. Men man støtter faktisk også sit studiemiljø blot ved at benytte caféens lokaler og at bruge sine penge i baren. For Café Helga er non-profit. Når du køber en kop kaffe, en øl eller sodavand, bliver overskuddet sendt tilbage ud i studiemiljøet. Derfor er det også muligt at søge om økonomisk støtte til diverse sociale arrangementer, hvilket du kan læse meget mere om på vores hjemmeside under støtte og donationer.

 

Det er altid muligt at melde sig ind i foreningen, du skal blot henvende dig til de Helgavagter, der serverer din kaffe. Det koster kun 20 kr. for et livslangt medlemskab, og det eneste krav er, at du er indskrevet på Saxo-instituttet som enten hovedfags- eller sidefagsstuderende. Som medlem af foreningen har du også mulighed for at låne caféens lokaler efter lukketid til afholdelse af private arrangementer, hvilket indebærer både lån af køkken og bar. Desuden har foreningen en ladcykel, som det også er muligt at låne som medlem.

 

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen, har opdaget noget er i stykker eller bare har et rigtig godt forslag, er det altid muligt at henvende sig til bestyrelsen via vores hjemmeside. Alle henvendelser behandles på bestyrelsesmøderne, for bestyrelsen er til for dig, ligesom caféen er det.

 

Vi ses i caféen – til frokost, fest eller fredagsbar

Mange hilsner

Bestyrelsen

bottom of page